Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju

...jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczną, grupującą osoby fizyczne oraz prawne, które w ramach Stowarzyszenia stawiają sobie za cel wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, oświatowej i naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży, w oparciu o tradycyjne wartości kultury polskiej, chrześcijańskiej i europejskiej. Stowarzyszenie jest organizacją typu non-profit (nie nastawioną na zysk).

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dobra ogólnego:

  • inicjowanie i wspieranie działalności informacyjnej, kulturalnej, oświatowej, naukowej i sportowej, zmierzającej do doskonalenia umiejętności ogólnych i zawodowych;
  • szerzenie dobroczynności, pomocy społecznej, kultury współżycia, ochrony środowiska i zdrowych zasad kultury fizycznej i sportu;
  • troska o pełny i wszechstronny rozwój człowieka w oparciu o tradycyjne wartości kultury chrześcijańskiej, najlepsze tradycje kultury polskiej oraz europejskiej, w odniesieniu do osób uczestniczących w inicjatywach Stowarzyszenia, jak i korzystających z jego pomocy;
  • sprzyjanie integracji różnych środowisk, zwłaszcza młodzieży, niosących pomoc potrzebującym, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych oraz ułatwianie kontaktu między tymi środowiskami i instytucjami związanymi z działalnością społeczną, jak organy samorządu terytorialnego czy organizacje humanitarne;

Sąd Rejestrowy w Gdńsku 20 marca 2008 roku wydał postanowienie potwierdzające spełnienie przez wymogów Organizacji Pożytku Publicznego-OPP i wpisał na listę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Polecamy:

Akademia Familijna

Akademia Familijna to swoiste „przedszkole” dla Projektu. Wielu z nas swoją przygodę z Fregatą zaczynało właśnie od tych warsztatów. Spotkania w gronie osób zaangażowanych w wychowanie dzieci są najlepszą formą promocji wśród niezdecydowanych. Są źródłem niewyczerpalnej wiedzy na temat wychowania naszych pociech, współpracy w tym trudnym zadaniu pomiędzy małżonkami i najlepszą okazją do zacieśniania więzów rodzinnych.

 

Projekt Edukacyjny FREGATA

„...marzcie, a rzeczywistość przerośnie Wasze marzenia...”

Projekt Edukacyjny FREGATA to pomysł na dobre wychowanie i rzetelną edukację naszych dzieci, od przedszkola do matury. U jego podstaw leży ścisła współpraca rodziców i placówki edukacyjnej. Tylko w takim modelu można realizować edukację spersonalizowaną oraz integralne podejście do każdego ucznia. Pomaga nam w tym 40-letnie doświadczenie sieci ponad 500 placówek, w 38 krajach świata.

 

Przedszkole FREGATA będące przedłużeniem domu jest ważnym miejscem kształtowania osobowości młodego człowieka. Pomagając dzieciom rozwinąć takie cechy charakteru jak pracowitość, samodzielność czy porządek, przygotowujemy je do dobrego radzenia sobie z przyszłymi zadaniami, jakie czekają je w szkole i społeczeństwie.

 

Szkoła Podstawowa dla Chłopców FREGATA oferuje warunki niezbędne do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego chłopca. Ścisła współpraca z rodzicami i kontynuacja tych samych zasad, norm i wartości, jakie dzieci poznają w swoich rodzinach rozwija gotowość do bycia dojrzałym mężczyzną.

 

Dzięki pomocy Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt FREGATA współpracującej z rodzicami tworzymy przyjazne warunki umożliwiające dziewczętom wszechstronny rozwój, tak aby w przyszłości stały się dojrzałymi kobietami, odpowiedzialnymi za swoje życie i mającymi wpływ na swoje środowisko.

Polecamy:

Akademia Piłkarska FREGATA - Cieszymy się z wygranej; szanujemy i gratulujemy lepszym" Po wygranym meczu: dziękujemy przeciwnikom i cieszymy się całym sobą. Po przegranym: dziękujemy za naukę.

Logo

Wesprzyj nas!

Szanowni Państwo,

wspólnie z nami zadbajcie o kształtowanie odpowiedzialnych liderów dla przyszłości. Dołączcie do grona wspierających nasze Szkoły i Przedszkole.

  • Kampus Fregaty – finansowanie adaptacji i remontów naszych budynków. Numer konta: 20 1160 2202 0000 0000 2945 3912
  • Fundusz Stypendialny Fregaty – pokrywa on koszty nauki dzieci z rodzin ubogich. Konto: 20 1600 1459 1847 2577 3000 0001
  • Czas na pasję – ufunduj dzieciom godziny pełne zachwytu i inspiracji. Nasze szkoły dają wszystkim dzieciom możliwość korzystania z bogatej gamy kółek zainteresowań. Numer konta: 20 1600 1459 1847 2577 3000 0001 - W tytule wpisując "darowizna z pasją".

Wszystkie przekazywane Fregacie darowizny, podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 26. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18. 1 ustawy o podatku od osób prawnych. Ponadto oferujemy szeroką ofertę świadczeń zwrotnych dla dobroczyńców, od działań promocyjnych i wizerunkowych, po szkolenia.

Gdyby potrzebowali Państwo dodatkowych informacji, służę pomocą.

Piotr Bednarski
Wiceprezes
tel. 797 529 606
piotr.bednarski@fregata.edu.pl

KULTURA

Orszak Trzech Króli w Gdańsku

Stowarzyszenie SKWER jest współorganizatorem Orszaku Trzech Króli w Gdańsku.

Czym jest Orszak Trzech Króli?

Bezpośrednim nawiązaniem do tradycji wystawiania jasełek ulicznych jest Orszak Trzech Króli. Jednocześnie przenosi on wydarzenia sprzed tysięcy lat we współczesność – po to, by ta najważniejsza historia w dziejach świata mogła być opowiadana wciąż na nowo. Dlatego w Orszaku wątki tradycyjne łączą się z najbardziej aktualnymi, by pokazać, że zdarzenia sprzed 2 000 lat wciąż mają znaczenie dla współczesnego człowieka. Orszak prowadzą Trzej Królowie symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Podążają na wierzchowcach, w bogatych szatach i nakryciach głowy. Ich świtę stanowią setki dzieci ubranych w kolorowe stroje świadczące o przynależności do jednego z trzech orszaków. Towarzyszą im żywe zwierzęta. Podążają za nimi mieszkańcy miasta – w kolorowych koronach na głowie, śpiewający kolędy. Kulminacyjnym momentem jest pokłonienie się Małemu Dzieciątku Jezus oraz Świętej Rodzinie, a później wspólne kolędowanie. Orszak przypominać ma o bogatej, polskiej tradycji jasełkowej i zachęcać przede wszystkim do wspólnego i radosnego przeżywania Święta Trzech Króli. Nawiązuje do wielobarwnych i rozśpiewanych pochodów kolędników głoszących dobrą i radosną nowinę o narodzeniu Dzieciątka Jezus.

Logo

ZARZĄD

Stowarzyszenia Kulturalnego Wspierania Edukacji i Rozwoju

Katarzyna Przybył–Tamowicz, Prezes Zarządu
Piotr Sznajderowicz, Wiceprezes Zarządu
Magdalena Michalska-Meck, Członek Zarządu

Sprawozdania Finansowe:

PDF 2016 2016
PDF 2016 2015

Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju


ul. Cystersów 13
80-330 Gdańsk Oliwa
skwer@skwer.org.pl
NIP: 584-246-83-15
REGON: 192737272
KRS: 0000083116

Copyright © SKWER. All Rights Reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja alfa-pro.pl | Hosting yellow-plug.com

1 % dla Fregaty